DEDE בפולין

  DEDE הוא שם העט של אמן ישראלי שנולד כנראה בסוף שנות ה־80 של המאה העשרים. החל להציג את יצירותיו ברחובות תל אביב־יפו ב־2006. סימן ההיכר שלו הוא ציורי האגד המידבק, ומכאן כינויו Dede Bandaid, לפי…
להמשך קריאה

אנחנו הרכיכות

האתר של ניצן מינץ. העבודה שנעשתה בהזמנת שגרירות ישראל בפולין וארגון התרבות הפולני Urban forms, נכתבה בעברית ובפולנית על מקטע מחומת גטו לודז' מבחוץ ומבפנים. הדלתות הצהובות בחומה הן דלתות המחסנים שבהם אחסנו היהודים את רכושם…
להמשך קריאה

אין כל רוע ברגליים

האתר של ניצן מינץ. את היצירה הזמינו מן האמנית אנשי שגרירות ישראל בפולין וגוף התרבות הפולני Urban forms. הקיר שעליו נכתב השיר הוא בית הכנסת של קהילת יהודי אוסטרוב. כיום אין יהודים בעיר, ובכל זאת שומר…
להמשך קריאה