תבליט

מצב השתמרות היצירה: הקיר נהרס ועימו היצירה.