ריבועים ריבועים

לקראת החגים, חנה אשל עשתה את הקישוטים בחדר האוכל במשך שנים, תמיד בשיתוף פעולה עם תלמידיה.