מפעל הצינורות

ציור מפעל הצינורות שבסביבה. מצב השתמרות היצירה: לפני כחודשיים נשארו ממנו רק חלקים.