גל מתנחשל

קיר פסיפס הקבוע על קיר רחבת הכניסה לאתר המבקרים ראש הנקרה. מצב השתמרות היצירה: חלק מהאבנים נשרו.