קיר אמנותי במלון

: קיר בטון דו־צדדי למבואת המלון. מצב השתמרות היצירה: המלון נהרס ב־1990, ואיתו גם היצירה.