דורות

את השלט עשו בני־המצווה בהנחיית רבקה דאובר בשנת 2001.

דייגים

היצירה נעשתה בהשראת האמנות האיראנית. מצב השתמרות היצירה: הקיר הוסר, כשנעשו עבודות שיפוץ במקום וחלקיו מאוחסנים במחסן.