Landscape / Escape

66666666

  מבט העל נחשב ככלי לתכנון ועיצוב נוף מאז העידן הפוסט־רנסנסי. "מבט הציפור" הוא מושג בסיסי בידע הנדסי־צבאי, אשר העניק לצופה באמצעותו שליטה על המרחב שהייתה שמורה עד אז לאלים ממרום מושבם. בדומה למבט הפרספקטיבי בגני…
להמשך קריאה

777777777

שלום כיתה א

66666666

בקיר הימני יש חלון והילדים מציצים החוצה, ובמרכז הלוח כתוב: שלום כיתה א!. המורה העומדת היא המורה המיתולוגית טובה גור־אריה, שהילדים שגדלו זכרו איך למדו איתה את השיר של לוין קיפניס "שעון בן־חיל"….
להמשך קריאה

777777777