777777777 777777777 777777777

ספורטאים

66666666

חמש טבלאות ענק (5X8 מטר) בנושאי ספורט עיטרו את רום  הכניסה להיכל הספורט. מצב השתמרות היצירה: בעקבות שיפוץ המבנה והרחבתו ב־2012 נותרו רק שתי הטבלאות הצדדיות גלויות מכיוון הדרך והן במצב תקין. תבליט Sub Judice, על…
להמשך קריאה

777777777 777777777