העיר דימונה

תבליט המתאר את ההיסטוריה של דימונה, מוצג באולם מועצת העיר. מצב השתמרות היצירה: טוב.