צורות שונות

מצב השתמרות היצירה: הרחבה שלפני הקיר המצויר הפכה למגרש חניה, ורק השליש השמאלי של העבודה נותר.