שיבת ציון

קיר אמנותי מוארך ובגבו קיר מקבלי הקהל במשרדי אל על בתל אביב־יפו.