נופי ירושלים

66666666

הוויטראז' הקבוע בכניסה לבית הלוחם נוצר לאורך שנים בידי חברי בית הלוחם בהנחיית דניאלה פרלמן ואורלי בית שם. את הציורים לוויטראז' צייר חבר בית הלוחם דוד שגב….
להמשך קריאה

777777777