הווי הסטודנטים

התבליט הוצב בשנת 1966 לערך, סמוך לכניסה ששימשה בעבר הכניסה הראשית. הפסל שופץ לפני שנים אחדות.