מועדי ישראל

12 ויטראז'ים בבית הכנסת "היכל יהודה" של יוצאי סלוניקי, רחוב בן־סרוק תל אביב־יפו.