חיבורים במִדבר

היצירה נעשתה בשיתוף פעולה בין בני נוער מירוחם ונערים מן הכפר הבדואי רחמה הסמוך למקום בהנחיית אמני Artolution מארצות הברית. היה עליהם לצייר את המושג "מדבר" לפי תפיסתם. עם סיום העבודה חולק הציור לשני חלקים – האחד נקבע על בית עתיד במדבר, והאחר נתלה בגן ילדים בכפר רחמה. בציור יש דמויות מתבוננות ברקע, ורואים בעלי … Continued