מטבעות ואנשים

מצב השתמרות היצירה: כשנסגר הבנק בתחנת אגד, התבליט הוסר ולא ידוע מה עלה בגורלו.   עוד על האמן אבנר בר־חמא; ספר אמן: הר–שדה–בית. קטלוג, אבנר בר־חמא.