777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777

כופר היישוב

66666666

  "כופר היישוב" היה מגבית לצורכי ביטחון משנת 1938 עד קום המדינה. היצירה מתייחסת לנושא זה, משום שהבנק ניצב היה בכיכר שבשמה הונצח "כופר היישוב"….
להמשך קריאה

777777777