כופר היישוב

  "כופר היישוב" היה מגבית לצורכי ביטחון משנת 1938 עד קום המדינה. היצירה מתייחסת לנושא זה, משום שהבנק ניצב היה בכיכר שבשמה הונצח "כופר היישוב"….
להמשך קריאה