עץ החיים

האמן יעקב וכסלר צייר את ציור הקיר לבקשת אחיו, שהיה במקימי המוסד הה.