777777777 777777777

שלא תחריב את עולמי

66666666

את הפסיפס יצרו כמאה איש: תלמידי בית הספר "נווה הדר" בחבצלת השרון, צוות בית הספר ומתנדבות בהנחיית ד"ר שרה מלצר. בפסיפס מתוארות שתי קבוצות זו מול זו וביניהן מפריד נהר רחב; מימין נראים אישה, ילדים ובעלי…
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777