ברוך קָרבנם בסוד מוות

האנדרטה על רחבת אבן לצד עץ שנגדע בכניסה לכפר הנוער. זהו קיר אבן מלבני, במרכזו תבליט נחושת המראה שתי נשים תחת סוכת פֵרות הארץ. מתחת לתבליט ולצידו לוחות ועליהם שמות הנופלים. בראש הקיר מילות שיר: "ברוך קָרבנם בסוד מוות, כופֶר חיינו בהוד…", שאול טשרניחובסקי, "ראי אדמה", לפי אתר "יזכור".