בראשית

דני קרוון תכנן את הציור, והוא בוצע בעין הוד בסטודיו של אביבה מרגלית ואיצ'ה ממבוש. סרטון על היצירה.