משפט פיתגורס

66666666

משפט פיתגורס על קיר בית הספר בבוקעתא. משפט פיתגורס הוא משפט בגאומטריה המתאר את היחס בין שלוש צלעותיו של משולש ישר־זווית. המשפט קובע כי "סכום שטחי הריבועים, הבנויים על הניצבים במשולש ישר זווית, שווה לשטח הריבוע…
להמשך קריאה

777777777