נוח, הרצל וחלוצים

בפסיפס נראים נוח המקבל את היונה וענף הזית בפיה, הרצל על המרפסת וחקלאים. ברקע גם כמה מנגנים.

תקווה בעיניים

קיר פסיפס, ובו בתים, ציפורים ודמויות. דלית בן־שלום חותכת בעצמה לוחות קרמיקה צבעוניים לאבנים קטנות. לשם יצירת התמונה היא נעזרת בהדפסה על נייר בגודל הסופי. את הנייר היא מניחה במקביל לרשת המיועדת לכך. העבודה נעשית בקטעים, ובסוף התהליך היא מצמידה כל קטע לקיר. האתר של דלית בן־שלום