777777777

שבטי ישראל ושבעת המינים

66666666

מתפללי בית הכנסת ביקשו ליפותו, אך בשל תקציבם המוגבל הציע האמן שלמה לוי חבר המושב ליצור חלונות דמויי־ויטראז', וכך בעזרת בתו אביגיל הם יצרו את הסמלים השונים וגזרו אותם מטפטים….
להמשך קריאה

777777777 777777777