נוף הכפר

הפסיפס נעשה עם חברי המושב בהנחיית ליקא אייל ויעל זילברברג. את הציור עשתה תמי סברדלוב.