ספל קפה

את הפסיפס יצרו המתנדבים ב"בית ותיקי הגליל" בהדרכתה של אסתי דרור, הפסיפסאית מכפר סאלד.