אברהם והמלאכים

במלון המלכים היה ציור המוגדר "סקו" (חצי פרסקו) שנעשה בו שימוש בצבע מודרני עם דבק."טכניקת הפרסקו הצריכה מיומנות והשקעה כספית גבוהה, כך שלעיטור אובייקטים פחותי ערך היו משתמשים בטכניקות סקו, למשל טכניקת ה'מצו פרסקו' […] שמכונה גם Kalkmalerei. בטכניקת המצו פרסקו האמן מצייר בפיגמנטים מעורבים בחלב סיד על קיר יבש. בעת התייבשות הצבע נוצרת שכבה … Continued