נוף

את היצירה שהוצבה במבואה לקולנוע חן, הזמינו מנהלי מפעל המים כפר סבא מהאמן אריה שרייבמן ששמח לתרום אותה להנאת הציבור. האריחים נשרפו בסדנה של איצ'ה ממבוש בעין הוד. מצב השתמרות היצירה: המבנה השייך למפעל המים כפר סבא סגור כבר שנים רבות והציבור אינו יכול לראות את היצירה.