שמשון

אוסף של מוצגים ארכאולוגים בתוך חצר במרכז אפרידר.