יש כדור?

נעשה במסגרת מוזאון "זומו" המתמקד בפריפריה ועושה פעילות לתקופה מוגבלת. אמנים מוזמנים ליצור עבודות באתרים שהם לאו דווקא מיועדים לאמנות. המהומות בלוד מנעו את התערוכה של "זומו" המקורי, וכפעולת ריפוי יצרו את המיזם לעשות את האמנות בחצרות הבתים. נעשו אז כעשרים עבודות במרחב הציבורי במקומות שהיו מהומות. עבודה זו מוצגת בשיכון מעורב שגרים בו יהודים … Continued