הלוחם הפצוע

התבליט על הקיר הוא חלק מן האנדרטה שתכננו האדריכלים שמעון פובזנר ואברהם יסקי. ליד הקיר ניצב עמוד בגובה 12 מטר. בתבליט העשוי אבן קסטל כהה נראה לוחם שנפל בקרב ונשקו נשמט מידיו.