מופשט

הפסיפס נעשה במפעל הפסיפסים של הקיבוץ. קטלוג מפעלי אמנות "פסיפס" גבעת השלושה. ה' מיכאל, "העיקר בתעשיה הפסיפס – האדם", דבר, 29 ביולי 1964.  על פסיפס גבעת השלושה.