חדר ההנצחות

חדר ההנצחות של קיבוץ העוגן שבנו האמן שרגא ווייל ואמן העץ משה גלנצמן.

קיבוץ העוגן

שרגא ווייל נולד ב־1918 בסלובקיה והתחנך בתנועת השומר הצעיר. הוא למד באקדמיה לאמנות בפראג עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. בזמן המלחמה פעל במסגרת המחתרת ההונגרית בזיוף תעודות, נתפס ונכלא עם אשתו שרה בכלא ההונגרי. בסיום המלחמה עבד בגרפיקה במרכז התנועות החלוציות. בדרכם ארצה נעצרו בקפריסין וב־1947 הגיעו לארץ והצטרפו לקיבוץ העוגן. שרגא ווייל התגורר בקיבוץ … Continued