777777777 777777777 777777777 777777777

יישוב ונופו

66666666

לפי מיכאל יעקובסון: קלמן שמי שהיה בשעתו חבר קיבוץ כרמיה שילב כאן את יצירתו בחזית ובאולם המבואה. את יצירתו הטביע במשבצת בטון חשוף במרכז החזית הראשית מעל הכניסה לבניין. הוא יצר קומפוזיציה של צורות וקווים היוצרת…
להמשך קריאה

777777777