777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777

שני עצים

66666666

מריאנה שלייפר ציירה ויוחי לוין סייע לה בעבודה עם הפלסטיק. העבודה נעשתה מצינורות הפלסטיק המשמשים במפעל לקולטי שמש שפועל בקיבוץ מגן.  …
להמשך קריאה

777777777