שני עצים

מריאנה שלייפר ציירה ויוחי סייע לה בעבודה עם הפלסטיק. העבודה נעשתה מצינורות הפלסטיק המשמשים במפעל לקולטי שמש, שיש בקיבוץ מגן. הינה עוד עבודות של האמנית;