מילים בַּשביל

האמן נתן טל, חבר שפיים, הכין לוחות מאריחי קרמיקה ועליהם כתב קטעים העוסקים בהנצחה, הקטעים הם מכל תקופות הלשון. מצב השתמרות היצירה: חלק מן האריחים נשברו וראוי היה לשפצם.