השלושה

על הלוח נראתה הספינה וליד נחרטו שמותיהם של 21 הנספים, ובהם רב־החובל אברהם הראל. על מסגרת העץ חרט האמן את המילים הראשונות של "הקדיש". כרגע לא ידוע היכן הלוח. לוח זכרון לשכת הספנות, 28 באוגוסט 1968, דבר עמנואל סלע לשכת הספנות הישראלית לשכת הספנות הישראלית 1955