תיבת נוח

היצירה המתארת את נוח עומד ליד התיבה ומחכה ליונה, ועוד חיות מציצות ממנה, מוצגת על קיר חיצוני בגנון הרדוף בשער העמקים.