דמויות סמליות

סמלים ומוטיבים שונים המאפיינים מושב בחזית בית תנועת המושבים בישראל.   מצב השתמרות היצירה: טוב.