777777777

נתן איכר

66666666

על דמותו של נתן איכר. את  הציור על המצבה של נתן איכר – כינויו של ארנסט פולאק – (1900–2020) צייר האמן אריה אלואיל, חבר ביתניה עילית….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777