Omphalos

אומפלוס הוא אבן מצבה בעל משמעות דתית. על פי המיתולוגיה היוונית, האל זאוס שלח שני נשרים לעוף ברחבי תבל ולהיפגש במרכזו, בטבור העולם. אבני אומפאלוס המציינות נקודה זו הוקמו בכמה אתרים ברחבי המזרח התיכון, המפורסם שבהם…
להמשך קריאה