שמש וצורות

עבודת קיר בטכניקה של סגרפיטו המשלבת מתכת וזכוכית ובה צורות מופשטות המהדהדות כתב קדום, טבע וטכנולוגיה, ובמוקד דימוי של שמש. העבודה מוצבת בחדר הבקרה הישן של ממגורות דגון שאינו בשימוש. הבעלות על הנכס היא של "דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ" מ־2017 לתקופה של 6 שנים עם אפשרות להארכה של 4 שנים. על רודא ריילינגר פרסמו … Continued