אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם

פסיפס בבית מקורות לפי ציור של יעקב וכסלר בביצוע "פסיפס" גבעת השלושה. קטלוג של מפעלי אמנות "פסיפס" גבעת השלושה. רות פלד, "יעקב ווכסלר", על המשמר, 13 במארס 1959. ה' מיכאל, "העיקר בתעשיה הפסיפס – האדם", דבר, 29 ביולי 1964.