ידיעות אחרונות

ביצירה נראה העיתון היוצא מן הדפוס ואנשים קוראים בו. מצב השתמרות היצירה: הבניין נהרס ב־2017 ואיתו גם היצירה.