עץ הדעת

יצירה הנמצאת בכניסה לספריית בית הספר האזורי "צפית" בכפר מנחם, ובה סצנות מספרי מופת. שם היצירה והיצירות הספרותיות שבה נועדו להעביר את המסר המרכזי: חשיבות רכישת הדעת והלימוד.