עם ההסכמה לתנאי השימוש באתר אמנות הקיר, הנך מקבל עליך את תנאי השימוש במידע ובתצלומים הכלולים באתר.

ניתן יהיה לעשות שימוש במידע ובתצלומים אך ורק בכפוף לכל דין לרבות לחוק זכות יוצרים ולצרכי מחקר, עיון והוראה בלבד.

ככל שהשימוש המבוקש כולל גם פרסום (בכל מדיה ו/פלטפורמה שהיא לרבות פרסום מדעי) ו/או לכל שימוש אחר אשר לא פורט לעיל יש לקבל את אישור בעלי הזכויות, והנהלת תכנית מורשת, "ציוני-דרך".

ככל שיאושר הפרסום הוא יותנה בין היתר במתן קרדיט הולם לצלם ולתוכנית.

מובהר כי כל פרסום של מידע או תמונה מן הסקר מחייב בקשת רשות מצוות האתר ואת הסכמת בעלי הזכויות על התמונות.

אם העיון במאגר מוביל לעבודת מחקר נודה לך אם תשלח אלינו העתק לכתובת: info@wallart.org.il