אנדרטה

אהרון בצלאל (1925–2012) לאתר של האמן   מצב השתמרות היצירה: היצירה איננה קיימת עוד.

גדר

אהרון בצלאל (1925–2012) לאתר של האמן

אדם ופועלו

היצירה מציגה 9 תבליטי מהגוני ובהם נושאים הקשורים לבית הספר לרפואה.