עמוד מפוסל

את העמוד תכנן בנימין בוכבינדר ובביצועו השתתפו גם אריה קוטלר, יעקב לבבי וחנינה הוסטר.   עבודה של חנינה הוסטר על גלויה של שנה טובה, שהפיקו בברור חיל.