עמוד מפוסל

את העמוד תכנן בנימין בוכבינדר ובביצועו השתתפו גם אריה קוטלר, יעקב לבבי וחנינה אוסטר.