סמל הדר הכרמל

את הסמל עיצב שלמה בן־דוד (זכה בתחרות ב־1940) והוא מוטבע על קיר הכניסה לספריית פבזנר בגן בנימין.