צמחים בפסיפס

העבודה נעשתה עם ילדי כיתות ה–ו בהנחיית חינה גולדהור ונתלתה על אחד מבתי הילדים. לימים היא ניזוקה, וב־2011 העבירה האמנית את מה שנשאר לבית אחר.

הדוכיפת

הציפורים הללו עיטרו את אולם התרבות של הקיבוץ, אך משנעשה בו שיפוץ הוחלט להסירן.