גולדהור חינה | סקר אמנות הקיר בישראל

גולדהור חינה

צמחים בפסיפס

העבודה נעשתה עם ילדי כיתות ה–ו בהנחיית חינה גולדהור ונתלתה על אחד מבתי הילדים. לימים היא ניזוקה, וב־2011 העבירה האמנית את מה שנשאר לבית אחר….
להמשך קריאה

הדוכיפת

הציפורים הללו עיטרו את אולם התרבות של הקיבוץ, אך משנעשה בו שיפוץ הוחלט להסירן….
להמשך קריאה